Müşteri Hizmetleri
Özel olarak eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz, orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik hazırlanan güvenlik hizmetlerini gerçekleştiriyor. Uzman güvenlik hizmetleri, tüm ülkelerde en yaygın kullanılan hizmet türü arasında yer alıyor. Özel
Güvenlik görevlilerimiz; giriş kontrol, resepsiyon ve müşteri hizmetleri kombinasyonundan oluşan hizmetleri yerine getiriyorlar. Birçok firma, çalışanların ve ziyaretçileri her gün, içerisinden geçtiği çeşitli türde resepsiyon alanlarına sahip bulunuyor. Vatan Güve
Özel olarak eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz, güvenliği tehdit altına giren bireyleri koruyor. Kişilerin tehdit altında olması durumunda veya sürekli güvenlik tehdidi riskinin mevcut olduğu durumlarda özel olaylara, eğitilmiş güvenlik görevlilerimiz vasıtasıyla kişisel koruma hizmeti sunuyoru