Müşteri Hizmetleri

VIP şahısların risk analizleri yapılır. Yapılan risk analizi neticesinde uygulanacak VIP koruma planı çıkartılarak uygulanır. Bu bölümde yurtdışından gelen iş adamı ve sanatçı gruplarına ve yurt içinde faaliyet gösteren kişi ve gruplara en eğitimli personel ile yüksek kalitede hizmet verilmektedir.